Gabinet terapii manualnej i kosmetyki "Chiropraktyk AS"

Masaż leczniczy
Prawidłowy masaż leczniczy...wykonuje się seriami (podstawową serią
jest 10 zabiegów) i tylko wtedy możemy oczekiwać jego leczniczego
działania. W innym wypadku gdy zabieg taki wykonany będzie na przykład
tylko jeden raz nie może być mowy o jakimkolwiek działaniu leczniczym.
Metodą tą leczy się przede wszystkim stany chorobowe przebiegające w
sposób przewlekły oraz niektóre przebiegające w sposób podostry, ale te
wymagają ścisłej współpracy z lekarzem i wcześniejszego zastosowania
leczenia przygotowującego. W zależności od czasu trwania zabiegu oraz rodzaju odczynu możemy wyróżnić:
   Masaż krótszy: trwający ok. 30 minut, w czasie którego występuje odczyn
miejscowy oraz reakcje ogólne organizmu. Zabiegi tego rodzaju
wykonujemy codziennie lub co drugi dzień.
  Masaż dłuższy trwa ok.60-75 minut, w trakcie którego jak i po jego zakończeniu przeważają reakcje ogólne nad miejscowymi, trwające nawet do kilku dni.
Tego typu zabieg wykonywany jest zazwyczaj co drugi dzień. Podstawę do
wykonania zabiegu masażu leczniczego powinno stanowić zawsze zlecenie
lekarskie oparte o rozpoznanie kliniczne i wskazania oraz przeciwwskazania do jego stosowania.
Wskazania do masażu
leczniczego:złamania kości, stłuczenia, skręcenia, stany pooperacyjne,
przewlekłe zapalenia stawów, mięśni, ścięgien, RZS, wady wrodzone oraz
zaburzenia rozwoju narządu ruchu, zespoły bólowe kręgosłupa, porażenia i
niedowłady, przewlekła niewydolność krążenia, choroby układu oddechowego.

Masaż bańką chinską ...
...

Masaż  limfatyczny ..

Kreator stron www - przetestuj!